Εργασίες

Παράταση υποβολής Εργασιών έως 21/3

Οδηγίες υποβολής εργασιών

 1. Οι εργασίες προς ψηφιακή ανάρτηση (e-posters) υποβάλλονται ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ (όχι περιλήψεις) και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, , στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Τα e-posters μπορεί να δημιουργηθούν εύκολα αν χρησιμοποιηθούν τα παρεχόμενα μέσω του διαδικτύου πρότυπα των PowerPoint ή Keynote τα οποία έχουν ήδη τις σωστές διαστάσεις και τα συνιστώμενα μεγέθη γραμματοσειρών. Τα πρότυπα στην συνέχεια πρέπει να σωθούν και να εξαχθούν σε μορφή pdf.
 3. Οι εργασίες μπορεί να υποβληθούν στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.
 4. Εργασίες που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή μέσω fax δεν θα γίνονται δεκτές.
 5. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι δομημένες με τον εξής τρόπο: Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία, Λέξεις-κλειδιά.
 6. Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
 7. Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι με πεζά γράμματα, να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο κάθε συγγραφέα και μετά ολογράφως το όνομα αυτού στην ονομαστική.
 8. Η κάθε εργασία, εκτός του τίτλου και των συγγραφέων θα πρέπει να είναι με Arial  έντονη γραμματοσειρά  12cpi, σε πλήρη στοίχιση κειμένου και διπλό διάστημα ανά παράγραφο, ώστε να διαβάζεται από απόσταση δύο μέτρων (έξι πόδια).
 9. Όταν υπάρχουν συγγραφείς από διάφορα ιδρύματα ή τόπους εργασίας, δίπλα από κάθε όνομα θα πρέπει να υπάρχει αριθμός εντός παρενθέσεως που να αντιστοιχεί στο ίδρυμα ή τον χώρο εργασιακής προέλευσης αυτού.
 10. Αυτά τα κέντρα προέλευσης της εργασίας θα αναφέρονται με πεζά γράμματα σε επόμενη σειρά του κειμένου.
 11. Στο κείμενο αφού γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συντμήσεις όρων.
 12. Η υποβολή για ψηφιακή ανάρτηση εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την εγγραφή του πρώτου και του δεύτερου μέλους της συγγραφικής ομάδας.
 13. Η εργασία μπορεί να είναι ερευνητική, συστηματική ανασκόπηση, παρατήρηση, μετα-ανάλυση, κ.α.
 14. Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν πρέπει να έχουν ανακοινωθεί προηγουμένως σε άλλο συνέδριο ή να έχουν δημοσιευθεί σε τόμο πρακτικών συνεδρίων ή να περιέχουν διαφημίσεις ή προκλήσεις.
 15. Η εργασία που θα υποβληθεί θα κριθεί από ομάδα κριτών που θα ορίσει η Επιστημονική Επιτροπή ως προς την συνάφεια με τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου και τις παρούσες οδηγίες σύνταξης.Οι ψηφιακές αφίσες των ερευνητικών εργασιών θα είναι ηλεκτρονικά αναρτημένες σε όλη τη διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος
 16. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει εργασίες που πιθανόν υποβληθεί μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ή που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω οδηγίες.
 17. Ο συγγραφέας που υπέβαλε την εργασία θα ενημερωθεί μέσω email
© 2019 1st International Congress on Psycho–Pedagogical Problem-Solving Strategies