Οργανωτής

Hellenic International Scientific Institute - AMFIKTIONIES


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο www.amfiktionies.org


Με την επιστημονική συνεργασία:

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Ψυχιατρικό Τμήμα Παίδων και Ενηλίκων Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.

© 2019 1st International Congress on Psycho–Pedagogical Problem-Solving Strategies