Θεματολογία

Τα θέματα ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 1. Εκτίμηση και αξιολόγηση
 2. Ψυχολογικά ελλείμματα
 3. Νευροψυχιατρικά ελλείματα
 4. Εκφοβισμός: ψυχολογικές παρεμβάσεις
 5. Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων
 6. Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
 7. Ειδικές δεξιότητες
 8. Συμβουλευτική ψυχολογία
 9. Εφηβική ανάπτυξη και εξέλιξη
 10. Παιδαγωγική ψυχολογία
 11. Διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση
 12. Θεωρίες μάθησης
 13. Αποτελεσματικές πρακτικές διδασκαλίας
 14. Ειδική αγωγή
 15. Αισθητηριακές , Κινητικές αναπηρίες
 16. Μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσπραξία, Δυσαριθμησία, Δυσοοθρογραφία)
 17. Λογοθεραπεία
 18. Διαταραχές συμπεριφοράς
 19. Αυτισμός
 20. Νοητική υστέρηση
 21. Εκπαίδευση και τεχνολογία
 22. Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 23. Επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία στην εκπαίδευση
 24. Απόσταση και δια βίου μάθηση
 25. Ηγετικές ικανότητες και διαχείριση της εκπαίδευσης
 26. Ψυχοπαιδαγωγικά, κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα
 27. Αναπτυξιακές διαταραχές

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

 1. Παιδαγωγούς
 2. Ψυχολόγους
 3. Φυσιοθεραπευτές
 4. Λογοθεραπευτές
 5. Εργοθεραπευτές
 6. Νοσηλευτικό προσωπικό
 7. Φυσιάτρους
 8. Παιδοψυχιάτρους
 9. Ψυχιάτρους εφηβικής ηλικίας
 10. Συμβούλους εκπαίδευσης
 11. Προσωπικό διαγνωστικών κέντρων
 12. Διδακτικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης α) Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, β) Α’/θμιας και γ) Β’/θμιας εκπαίδευσης
 13. Προσωπικό Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης
 14. Διδακτικό προσωπικό ΙΕΚ και ΕΠΑ.Λ
 15. Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
 16. Ερευνητές και Ειδικούς επιστήμονες
 17. Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
 18. Εκπαιδευτικό προσωπικό α) Προσχολικής αγωγής, β) Α’/θμιας και γ) Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 19. Ειδικούς παιδαγωγούς
 20. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό
 21. Εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής
 22. Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου
 23. Και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο
© 2019 1st International Congress on Psycho–Pedagogical Problem-Solving Strategies